• آریا پلاست

  سپر جلو پراید 131

  سپر 131 آریا پلاست، محصول درجه 1 شرکت آریا پلاست آذین با گارانتی ویژه

  (1 نظر)
 • عظام

  کیت کلاچ 405 پلاس عظام

  کیت 3 کلاچ پژو 405 PLUS عظام یکی از مهمترین قسمت های سیستم انتقال قدرت می باشد که تحت لیسانس والئو فرانسه توسط شرکت پایا کلاچ که از زیر مجموعه های گروه قطعات خودرو عظام می باشد ، تولید می شود.

  (1 نظر)
  2,380,000 تومان افزودن به سبد خرید
 • امیرنیا

  دسته موتور امیرنیا

  دسته موتور خودرو بارزترین تکیه گاه و حافظ تعادل موتور خودرو می باشد و وظیفه تحمل وزن موتور را دارد. روشن شدن خودرو، گاز دادن های ناگهانی، عبور از دست انداز ها و لرزش های ذاتی می توانند منجر به لرزش موتور خودرو شوند و از آن جایی که موتور نباید بیش از حد تکان بخورد باید تکیه گاهی محکم وجود داشته باشد تا بتواند آن را ثابت نگه دارد و گشتاورهای پیچشی تحمل شود.

  (1 نظر)
 • امیرنیا

  دسته موتور امیرنیا

  دسته موتور خودرو بارزترین تکیه گاه و حافظ تعادل موتور خودرو می باشد و وظیفه تحمل وزن موتور را دارد. روشن شدن خودرو، گاز دادن های ناگهانی، عبور از دست انداز ها و لرزش های ذاتی می توانند منجر به لرزش موتور خودرو شوند و از آن جایی که موتور نباید بیش از حد تکان بخورد باید تکیه گاهی محکم وجود داشته باشد تا بتواند آن را ثابت نگه دارد و گشتاورهای پیچشی تحمل شود.

  (1 نظر)
 • عظام

  کیت کلاچ 405 پلاس عظام

  کیت 3 کلاچ پژو 405 PLUS عظام یکی از مهمترین قسمت های سیستم انتقال قدرت می باشد که تحت لیسانس والئو فرانسه توسط شرکت پایا کلاچ که از زیر مجموعه های گروه قطعات خودرو عظام می باشد ، تولید می شود.

  (1 نظر)
  2,380,000 تومان افزودن به سبد خرید
 • آریا پلاست

  سپر جلو پراید 131

  سپر 131 آریا پلاست، محصول درجه 1 شرکت آریا پلاست آذین با گارانتی ویژه

  (1 نظر)

آمار ما

+
رضایت مشتری
+
مشتریان ما
شهر های هدف
+
سال تجربه

پیشنهادهای هفته

 • آریا پلاست

  سپر جلو پراید 131

  سپر 131 آریا پلاست، محصول درجه 1 شرکت آریا پلاست آذین با گارانتی ویژه

  (1 نظر)
 • عظام

  کیت کلاچ 405 پلاس عظام

  کیت 3 کلاچ پژو 405 PLUS عظام یکی از مهمترین قسمت های سیستم انتقال قدرت می باشد که تحت لیسانس والئو فرانسه توسط شرکت پایا کلاچ که از زیر مجموعه های گروه قطعات خودرو عظام می باشد ، تولید می شود.

  (1 نظر)
  2,380,000 تومان افزودن به سبد خرید
 • امیرنیا

  دسته موتور امیرنیا

  دسته موتور خودرو بارزترین تکیه گاه و حافظ تعادل موتور خودرو می باشد و وظیفه تحمل وزن موتور را دارد. روشن شدن خودرو، گاز دادن های ناگهانی، عبور از دست انداز ها و لرزش های ذاتی می توانند منجر به لرزش موتور خودرو شوند و از آن جایی که موتور نباید بیش از حد تکان بخورد باید تکیه گاهی محکم وجود داشته باشد تا بتواند آن را ثابت نگه دارد و گشتاورهای پیچشی تحمل شود.

  (1 نظر)
 • امیرنیا

  دسته موتور امیرنیا

  دسته موتور خودرو بارزترین تکیه گاه و حافظ تعادل موتور خودرو می باشد و وظیفه تحمل وزن موتور را دارد. روشن شدن خودرو، گاز دادن های ناگهانی، عبور از دست انداز ها و لرزش های ذاتی می توانند منجر به لرزش موتور خودرو شوند و از آن جایی که موتور نباید بیش از حد تکان بخورد باید تکیه گاهی محکم وجود داشته باشد تا بتواند آن را ثابت نگه دارد و گشتاورهای پیچشی تحمل شود.

  (1 نظر)
 • عظام

  کیت کلاچ 405 پلاس عظام

  کیت 3 کلاچ پژو 405 PLUS عظام یکی از مهمترین قسمت های سیستم انتقال قدرت می باشد که تحت لیسانس والئو فرانسه توسط شرکت پایا کلاچ که از زیر مجموعه های گروه قطعات خودرو عظام می باشد ، تولید می شود.

  (1 نظر)
  2,380,000 تومان افزودن به سبد خرید
 • آریا پلاست

  سپر جلو پراید 131

  سپر 131 آریا پلاست، محصول درجه 1 شرکت آریا پلاست آذین با گارانتی ویژه

  (1 نظر)
 • امیرنیا

  دسته موتور امیرنیا

  دسته موتور خودرو بارزترین تکیه گاه و حافظ تعادل موتور خودرو می باشد و وظیفه تحمل وزن موتور را دارد. روشن شدن خودرو، گاز دادن های ناگهانی، عبور از دست انداز ها و لرزش های ذاتی می توانند منجر به لرزش موتور خودرو شوند و از آن جایی که موتور نباید بیش از حد تکان بخورد باید تکیه گاهی محکم وجود داشته باشد تا بتواند آن را ثابت نگه دارد و گشتاورهای پیچشی تحمل شود.

  (1 نظر)
 • عظام

  کیت کلاچ 405 پلاس عظام

  کیت 3 کلاچ پژو 405 PLUS عظام یکی از مهمترین قسمت های سیستم انتقال قدرت می باشد که تحت لیسانس والئو فرانسه توسط شرکت پایا کلاچ که از زیر مجموعه های گروه قطعات خودرو عظام می باشد ، تولید می شود.

  (1 نظر)
  2,380,000 تومان افزودن به سبد خرید
 • آریا پلاست

  سپر جلو پراید 131

  سپر 131 آریا پلاست، محصول درجه 1 شرکت آریا پلاست آذین با گارانتی ویژه

  (1 نظر)

عملکردسیستم اگزوز

مشاهده جزئیات